Matura

Img
Dlaczego warto wybrać kursy maturalne w CEMI?
 1. Kompetencje organizatorów.
  Osoby zarządzające firmą CEMI są nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na kierunkach Matematyka oraz Informatyka, jak również nauczycielami z wieloletnim doświadczeniem pracy w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym. Wykładowcy prowadzący kursy maturalne są wpisani do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.
 2. Polityka jakości.
  Wykładowcy CEMI kładą ogromny nacisk na jakość kształcenia. Postępy oraz systematyczność pracy uczniów będą pod stałym nadzorem organizatorów kursu. Rodzice będą mieli możliwość śledzenia postępów w nauce swoich dzieci. System wewnętrznej kontroli jakości pozwoli zapewnić jak najlepsze efekty pracy. Dzięki naszej polityce 100% naszych dotychczasowych absolwentów zdało pomyślnie maturę.
 3. Specjalizacja.
  Centrum Edukacji Matematyczno-Informatycznej skupia się na przygotowaniu oraz prowadzeniu w pełni profesjonalnych kursów maturalnych z matematyki i informatyki oraz języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie. Każdy kurs jest prowadzony przez wysokiej klasy specjalistów z danej dziedziny. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku przygotowaliśmy efektywny system umożliwiający przygotowanie każdego maturzysty do OBOWIĄZKOWEJ matury z matematyki i języka polskiego, a także do matury z innych przedmiotów. Dzięki specjalizacji jesteśmy w stanie skoncentrować się na wyjątkowym charakterze każdego przedmiotu i wynikających stąd specyficznych metodach nauczania. Jako nauczyciele akademiccy doskonale znamy zakres programowy nauczania na różnych kierunkach studiów i jesteśmy gotowi przygotować studentów do kolokwiów i egzaminów. Możliwe jest stworzenie i przeprowadzenie szybkiego kursu przygotowującego pojedyncze osoby jak i grupy kilkuosobowe. W przyszłości przewidujemy prowadzenie specjalistycznych kursów z informatyki obejmujących tworzenie stron WWW, bazy danych, programowanie, itp.
 4. Efektywność zajęć.
  Dzięki dużemu doświadczeniu w nauczaniu na różnych poziomach wykładowcy CEMI wypracowali metody pozwalające na przekazywanie nawet najbardziej zawiłych treści w przystępny sposób, umożliwiający każdemu zdobycie wiedzy wystarczającej do zdania OBOWIĄZKOWEJ matury z języka polskiego i matematyki a także matury z informatyki i wiedzy o społeczeństwie. Jednakże należy tutaj zaznaczyć, że nawet najlepsi nauczyciele nie będą w stanie przygotować młodego człowieka do matury, jeśli zabraknie systematycznej pracy z jego strony. Należy bowiem pamiętać, że „trening czyni mistrza”.